Vår arbetsprocess
Vi arbetar nära våra kunder och tar fram strategier speciellt anpassade efter deras utmaningar och behov.

Så arbetar vi

Vi hjälper unga, entreprenörsdrivna företag med stora bultande hjärtan och minst lika stora drömmar att formulera sin vision.

Vi fördjupar oss i bolagen, intervjuar företrädarna, läser all gjord kommunikation och tar del av mål och utmaningar.

Vi gör en samlad bedömning om vilka möjligheter som finns och skräddarsyr en strategisk kommunikationsplan.

Vi lägger fram konkreta förslag på hur vi anser att företagen bör agera och vilken uppmärksamhet den kan få.

Vi hjälper företaget att genomföra kommunikationsåtgärderna och skolar ledningen i att använda ett effektivt berättande i vardagen.

Vi omformulerar mål och kommunikationsåtgärder vartefter som företagen växer och ställs inför nya utmaningar.


Fem egenskaper som kännetecknar oss
Vi sätter en ära i att allt vi producerar ska vara sant och relevant. Vi använder oss av samma metoder som journalister. Det vi producerar ska hålla högsta klass oavsett publiceringskanal.
Vi strävar efter att ständigt utmana i berättandet. Våra texter ska väcka känslor och inspiration. De ska träffa mitt i prick, samtidigt som de lämnar åt läsaren att dra de viktigaste slutsatserna.
Företagen vi samarbetar med ska vara bekväma vid att bli granskade. Vi förbereder våra partners på ansträngande situationer och med hjälp av planering och transparens visar vi att det går att vända problem till möjligheter.
Vi förordar ett hållbart sett att leva och styr vår verksamhet enligt samma värdegrund. Det innebär att vi reser miljövänligt, betalar justa arvoden och behandlar folk med respekt. Det förutsätter vi att även våra samarbetspartners gör.
Sist, men inte minst, värdesätter vi att ha roligt på jobbet. Bara för att vi älskar det vi gör och har stort självförtroende, behöver det inte betyda att vi måste vara tillknäppta och trista. Anlita oss, så förstår ni vad vi menar.
Enligt McKinsey lägger en tjänsteman 2,6 timmar per dag på att läsa och skriva mejl.
Hälsa på

Svarta Lådan
Monbijougatan 17G
211 53 Malmö


Prata

0708-15 44 15


Mejla

hej@jongleur.se